top of page

PRIVACYVERKLARING VWM GROUP

Dit privacy statement betreft het privacy statement van Van Waes Mobility Group (hierna: VWM), gevestigd aan de Spinveld 12, 4815HS te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77292634. VWM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt VWM persoonsgegevens vast (onder andere maar niet beperkt tot: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, lijst met contactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer). VWM gebruikt deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de informatie die benodigd is voor het boeken en/of uitvoeren van een taxirit of chauffeursdiensten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bij de uitvoering van onze chauffeurs- en taxidienstverlening verwerken wij mogelijk bijzondere persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om medische en gezondheidsgegevens. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om onze reizigers op een passende wijze te vervoeren. Wij verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend op basis van contractuele verplichtingenmet de opdrachtgever. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die verplichtingen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@thecompany.nl.

 

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

VWM verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Voor de planning, uitvoering en financiële afhandeling van chauffeursdiensten, een taxi- of touringcarrit;Indien u nieuwsbrieven per e-mail van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is;

 • Voor educatieve en contractuele doeleinden kunnen telefonische contactmomenten worden opgenomenHoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 • VWM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:Bewaarplicht in het kader van sectorale wetgeving: 7 jaar (belastingdienst en accountancy);

 • Gegevens worden minimaal bewaard gedurende de looptijd van het contract en niet langer dan strikt noodzakelijk;

 • Voor medewerkers: de persoonsgegevens worden gedurende de periode van dienstverband bewaard.Bij uitdiensttreding worden voor wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) doeleinden vereiste gegevens gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard. Overige persoonsgegevens worden verwijderd na 6 maanden tenzij noodzakelijk is om deze gegevens langer te bewaren (denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een jaaropgave);

 • Voor sollicitanten die niet worden aangenomen: de persoonsgegevens worden binnen 1 maand na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd tenzij afgesproken wordt dat de gegevens in portefeuille mogen worden gehouden. In dat geval hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1jaar.
   

Delen van persoonsgegevens met derden

VWM verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of uw opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast hanteren wij de volgende uitgangspunten:
 

 • Uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of andere doeleinden niet gerelateerd aan onze dienstverlening

 • Van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.


Bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens

 • VWM hecht veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij:

 • Werken conform de letter en de geest van de privacywet-en regelgeving;

 • w gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;

 • Uw wettelijke rechten respecteren.Voorts neemt VWM passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vwmgroup.nl

Functionaris Gegevensbescherming

U kunt een inzage verzoek indienen via onderstaande contactgegevens. Ook indien u een klacht over de bescherming van persoonsgegevens bij VWM heeft kunt u uw klacht indienen via onderstaande contactgegevens U kunt ons dat laten weten via mailadres info@vwmgroup.nl of per post: VWM t.a.v. Bram Voermans. Spinveld 12, 4815 HS te Breda. Om misbruik te voorkomen wordt om identificatie gevraagd.

 

Website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In en cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet
opnieuw hoeft te doen.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren

 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken

 • Om te meten of bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website

bottom of page